Høringssvar fra Bremnes AS

Samfunnsnedbrytende og mot handelens vilje.

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er fagutdannet butikkeier og har driver en kvalitets faghandel innen tekstil. Jeg driver i bykjernen i en mindre by som pr. dato klarer å holde liv i "gamle sentrum" med dets gode trivselskvaliteter. Alle ønsker levende bysentrum! Jeg er kjedetilknyttet og regner meg som godt oppdatert innenfor dagens handel.

Jeg stiller meg uforstående til at regjeringen skal bruke handelen som "unnskyldning" for å rive ned store kvaliteter ved dagens norske samfunn - og mot partene i handelens vilje. Man bagatelliserer verdien av den ene "anderledesdagen" de fleste har sammen med venner og familie på søndager. Man skal fjerne reguleringene ang. søndagshandel - under påskudd av at at folk må få handle når de vil - og at handelen selv opplever dagens ordninger som konkurransevridende. Det første argumentet er ærlig nok selv om meningsmålinger viser at 2/3 av folket og dermed kundene ikke vil ha dette. Det andre argumentet er i beste fall gjeldende for en mindre gruppe butikker men for handelen som helhet ikke riktig.

Handelsbegrunnelsen er sterkt tilbakevist av handelen selv. Til tross for dette blir handel brukt som et hovedargument fra regjeringen i debatten. Partene i arbeidslivet/handelen vil selv ikke ha det og forslaget er på det grundigste argumentert i mot av de dyktigste folkene hos handelens egen organisasjon Virke, BI, Handelshøyskolen i Bergen, og LO. Men regjeringen stikker hodet i sanden og presterer i offentlige debatter å tale nevnte norsk handels fremste eksperter midt imot - som om dette er noe regjeringen skulle vite bedre selv. Man burde kunne vente en en mer seriøs næringspolitikk av en "blå" regjering.

Man bagatelliserer verdien av søndagen som en samlende dag for folk og sier at folk tar fri på alle dager i uken nå. Det må være en overdrivelse hva det store flertallet angår - og er det en utvikling man ønsker å forsterke?

Man bruker f.eks. protestene mot oppløsningen av tv-monopolet på 80-tallet som et søkt argument for at vi som er imot dette tydeligvis "ikke følger med i tiden".  Det er en uverdig argumentasjon. En en hver sak må vurderes ut fra de foreliggende argumenter for og imot - her og nå. I denne saken går de aller fleste argumenter imot en liberaliserng av handelen på søndager -  på grunn av de klart påviste, samfunnsmessige ringvirkninger det vil føre med seg.

I denne saken går det på bekvemmeligheten i å kunne handle (mer!) på søndager - mot den påviste faren for oppbryting av viktige kvaliteter ved det norske samfunn. Jeg er skuffet over regjeringens hastverk og manglende vilje til å konsekvensutrede dette - og ikke minst arrogansen i å ikke lytte til den svært klare meldingen man har fått fra partene i handelen i denne saken.