Høringssvar fra Sandefjord Byen Vår AS

Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 11.06.2015

Svartype: Med merknad

Sandefjord Byen Vår AS er et aksjeselskap med 191 medlemmer, hvor medlemmene i hovedsak består av næringsdrivende som driver handelsvirksomhet i sentrum, gårdeiere og næringsdrivende fra de frie yrker.

SBV AS ønsker som berørt instans å avgi høringsuttalelse i ovennevnte sak , og vi har følgende uttalelser: 

Handelsnæringen er i endring og konkurransen om kundene er stor. For Sandefjords del har vi sterk konkurranse både fra netthandel, ferjer og fyplass (Sandefjord Lufthavn Torp). Et planlagt IKEA Varehus midt mellom Sandefjord og Larvik. I tillegg et OBS varehus , XXL og andre kjeder i sentrums fjerne områder.

SBV AS har nettopp vedtatt sin strategi og handlingsplan, hvor målet er å være med på å skape Norges beste bysentrum i Norges beste by. Byens sentrum skal være kjernen og byens viktigste møteplass. Sentrum skal være byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, trivsel, kultur og opplevelser. Sandefjord har en bystruktur og et kompakt sentrum hvor dette er mulig. Forutsetningen er at både lokalpolitikere, offentlige etater og næringsdrivende jobber ut fra samme visjon om å satse på sentrum. 

SBV mener søndagsåpne butikker i sentrum vil være et fortrinn som kan være med på å nå denne målsettingen. Vi ønsker mulighet til selv å bestemme åpningstider.  Like rammevilkår for alle er viktig. Vi mener det er galt at bare enkelte aktører som i dag ut fra gitte varegrupper og størrelser på lokalet, eller utsalgssteder under definisjonen typiske turiststeder kan ha søndagsåpent .   

Sandefjord har stor tilstrømning av mennesker i sommerhalvåret. Vi ønsker å beholde våre gjester også på søndagene. Da må vi være åpne for endringene i folks handlemønster. 

SBV AS ser både positive og negative mulige effekter ved søndagsåpne butikker, men ønsker å innta en offensiv holdning til like rammebetingelser for varehandelen.