Høringssvar fra Leena Mannsåker

Nei

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpne butikker. Helt nøvendige ting (mat, bleier osv) kan man allerede kjøpe på så mange steder at det er nok. Alt annet kan vente til hverdager med lange nok åpningstider.