Høringssvar fra Knut Engum

NEI til søndagsåpent.

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

 Vi trenger alle en pust i bakken, en dag med stengte forretninger bør beholdes.