Høringssvar fra Alexander Marin

Jeg ønsker endringer i helligdagsloven

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Selvsagt må det her være likhet for alle som driver næringsvirksomhet. De som ønsker å ha sine butikker åpne på søndager må selvsagt få lov til dette uavhengig av antall kvadratmeter til rådighet. Butikker som bygger egen Brustadbu i tilknytning til allerede eksisterende butikk omgår de tullete reglene. De tilbyr selvsagt hele varesortimentet på kundeforespørsel uavhengig om varene befinner seg i "bua" eller i hovedbutikken. Dette må selvsagt opphøre så snart som mulig.