Høringssvar fra Tomm Oscar Hansen

Forslaget er dårlig

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Det er mange grunner til at forslaget ikke bør gjennomføres.

 

Jeg vil beholde søndagen uten flere åpne butikker.

Jeg vil holde søndagene som hellig dag.

Jeg støtter opp om LO og arbeidsgiversiden som synes dette er bare tullete.

Familiene ser frem til søndager uten handel.

Barn trenger søndagene som i dag, ikke shopping.