Høringssvar fra Sibeth Hoff

Behold søndagsroen

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker meg en dag i uka, som er annerledes enn de andre. Jeg ønsker meg en dag i uka, hvor jeg ikke har mulighet til å handle, og tvinges til å gjøre noe annet. Jeg ønsker meg en dag i uka med mindre trafikk, mindre mennesker, med mindre mas og kjas.

Jeg ønsker meg søndag.