Høringssvar fra Borg biskop og bispedømmeråd

Ja til søndagsfri - høring om endring av helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg