Høringssvar fra Kirsten Mona Aadland

Søndagsopne butikkar

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Eg ynskjer å sei at eg ikkje ynskjer fleire søndagsopne butikkar. Eg har mange argument imot, men det viktigaste er at søndagen er ein annleis dag som svært mange har fri på. Det gir mulighet til å samlast i kjernefamilien, øvrig familie, med vener og i forsamlingsliv. Me treng ein dag i veka til kvile og mindre travel tid. 

Mvh Kirsten Mona Aadland