Høringssvar fra dineke Dubbelboer

Dato: 16.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpent! Dagens ordning fortsetter