Høringssvar fra Are Grøsland

Helt unødvendig

Dato: 31.05.2015

Svartype: Med merknad

Forslaget om søndagsåpent i alle butikker er helt unødvendig. Dagens åpningstider er mer enn gode nok. Mer tid til shopping er ikke svaret på de utfordringer vi har i dagens samfunn.