Høringssvar fra Liv Sigrund Holmberg

Nei til søndagsåpne butikker. Det er ikke behov for det.

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad