Høringssvar fra Anne Aas Tollefsen

Ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 27.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker.  Med de vide åpningstider vi har idag er det ingen som med litt planlegging vil mangle noe vesentlig når søndagen er der. Vi trenger en felles "anderledesdag".