Høringssvar fra Anders Bråthen

Søndagsåpne butikker skaper flere problemer enn det løser.

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Hei, jeg synes ikke forslaget om Søndagsåpne butikker er en god idé.

Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med shopping og økt forbruk. Å si at det skaper flere arbeidsplasser er bare tullball. Vi kommer ikke til å spise så mye mer med søndagsåpne butikker, og når flere må jobbe for å selge den samme maten, blir kun maten dyrere.

Stadig flere blir rammet av utbrenthet, og å passe på at i alle fall en dag er hviledag, vil være viktig.

Søndag er en dag for frivillig arbeid og mange bruker den til helsebringende friluftsliv. Når butikkene er stengt, er det tid for andre aktiviteter. Søndagsturen, frivillig innsats, rekreasjon og avslapping. En fridag er ikke bare godt for helsa og hodet, det er også bra for miljøet!

Søndagsåpent gjør at flere butikker må holde åpent, noe som fører til økt energibruk. Ansatte må på jobb og folk trekkes til butikker og kjøpesentre på en dag med søndagsruter på tog og buss, og det vil bli langt mer bilkjøring.

Derfor ber jeg regjeringen stoppe forslaget om søndagsåpne butikker. Det er en løsning på et problem veldig få har, som skaper nye problemer for mange flere. La oss beholde hviledagen vår.