Høringssvar fra Anneth Hermansen

Nei til søndagsåpent

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

jeg vil med dette hevde min stemme ved å si nei til søndagsåpent. Jeg jobber selv i konfeksjonsbransjen og selv om jeg har 80% stilling jobber jeg fem og seks dager i uken. Søndag er den eneste dagen hvor familien kan være samlet hver uke og tilbringe kvalitetstid sammen. Av erfaring vet jeg at det er ikke ekstrahjelper som kommet til å jobbe søndag, det vil legges inn i den vanlige turnusen til de ansatte. Alle fortjener å ha en hviledag som alle i familien har sammen.