Høringssvar fra Anne Hege Hunskaar Tajet

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Det betyr så mye å ha en felles fridag for familier, for venner, for samfunn. At butikker må holde søndagsåpent, er helt unødvendig. Innkjøpsplanlegging er helt kurant slik at søndagen kan være annerledesdag. 

Gud så at mennesker trengte en hviledag. Med økende problemer knyttet til stress i samfunnet, burde vi mennesker også se det. 

Nei til søndagsåpne butikker.