Høringssvar fra Jan Gullik Sørbø

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er imot endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

Begrunnelse:
Søndagsåpne butikker vil føre til at langt flere må arbeide på søndager. Det å arbeide på søndager gjør det vanskelig å få til felles aktiviteter i familien. Når mor eller far eller begge må på arbeid på søndager, blir det færre muligheter for at familien kan samles om felles aktiviteter. Det vil gi familien færre opplevelser som binder sammen. Barn og voksne vil ha fri på ulike tidspunkt, dette vil redusere tida til å bygge gode og solide relasjoner. Det blir hevdet at en jo vil få fri andre dager i uka, men da er jo barna på skolen eller i barnehagen.

Søndagsåpne butikker kan ikke begrunnes med at det vil øke valgfrieheten. Det er urimelig at noens ønske om mer frihet skal redusere andres mulighet til å velge hva de vil gjøre på søndag. Å handle på søndag er et et lukusgode for noen, å måtte jobbe på søndag er å bli fratatt friheten til å velge samvære med familie og andre nære. At noen får et luksusgode vil redusere andres livskvalitet.

Søndagsåpne butikker vil føre til at mange andre enn de som jobber i butikkene også må jobbe på søndager. Dette vil gjøre det vanskelig å gjennomføre aktivieter som idrett, kultur og annet frivillig arbeid. Søndagsåpne butikker vil undergrave veldig mye av det vi ser som verdifullt i det norske folkelivet.