Høringssvar fra Spar Stokke

Kjøpmann

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

Som kjøpmann i en dagligvarekjede, har jeg i teorien et valg om hvorvidt jeg vil ha søndagsåpent eller ikke. Dersom det gis generell adgang til søndagsåpent vil dette være et valg mellom pest eller kolera!  Min omsetning gjennom uken er ganske stabil, og tidligere utvidelser av åpningstid har kun medført spredning av omsetning og høyere lønnskostnader.  Jeg vil stå ovenfor en tap-tap situasjon.. Holder jeg åpent vil kostnadene øke og omsetning sansynligvis bare fordele seg på en ekstra dag.. Stenger jeg, vil noen av mine kunder mest sannsynlig benytte seg av en søndagsåpen konkurrent.. på sikt kan dette gi tap av arbeidsplasser i min bedrift. Jeg ber derfor om at dagens ordning videreføres.