Høringssvar fra Kjetil Groven

Søndagsåpne butikker unødvendig

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener søndagsåpne butikker er unødvendig. La butikkmedarbeiderne få fri søndag. De jobber 6 dager i uka allerede. Dessuten tror jeg mat ville blitt dyrere fordi den totale omsetningen ikke vil øke.