Høringssvar fra Ove Harry Arnesen

søndagsåpent

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener at det bør være søndag stengt. Vi trenger en rolig dag og en annerledes dag. Det sosiale blir presset til side mer og mer i hverdagen. Når skal familie tid og sosialisering bli satt pris på. Mvh Harry