Høringssvar fra Irene Barmen Hoel

Søndagsopne butikkar

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

Folk treng ein felles fridag og kviledag. Barn har fri frå skulen. Foreldre må få vere heime med barna sine. Vi treng ein fridag for idrettsarrangement, religiøse og kulturelle samlingar. Folk kjøper ikkje meir om opningstidene er lengre. Dette vil vi ikkje ha! Vi vil ha søndagen fri frå handel!