Høringssvar fra Ragnhild Oxfjell

NEI til søndagsåpne butikker!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Det er helt unødvendig og vil ødelegge et samfunns system som fungerer godt. Det er for enkelt å si at det er bare å la være å handle på søndager hvis en ikke vil! De som hevder det har bare ikke skjønt konsekvensene og det er langt ifra bare kristenfolket som er imot søndagsåpne butikker!