Høringssvar fra 942989202 Bitten as

Søndagsåpne

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker!