Høringssvar fra Henrik Norlin

Ta hensyn til ansatte med en religiøs overbevisning

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

«Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) sier at regjeringen vil [t]illate butikker å holde åpent på søndager, og at regjeringen sammen med partene i arbeidslivet [vil] vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse.» (Første avsnitt i høringsnotatet.)

Noen ansatte har en sterk religiøs overbevisning som det er viktig å ta hensyn til. Jeg forventer at regjeringen sammen med partene i arbeidslivet sørger for et godt lovverk som sikrer ALLE ansatte frihet til å følge sin samvittighet. Det er samvittigheten som plager oss når vi gjør noe galt, og som roser oss når vi gjør noe godt. Alle mennesker burde på det sterkeste oppfordres til å være ærlige med seg selv, lytte til samvittigheten og følge den etter beste evne. Hvis alle levde slik, ville vi få et godt samfunn, uten kriminalitet.

Ulike borgere med ulik tro og livssyn har ulike overbevisninger. Min samvittighet tillater meg ikke å arbeide i butikk fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag, fordi Gud har velsignet sabbatsdagen og helliget den. Det finnes andre kristne som ikke med god samvittighet kan arbeide på søndag, og det finnes muslimer med stor aktelse for fredag. Jeg forventer at alle ansatte får lovfestet rett til å følge sin religiøse overbevisning i spørsmålet om arbeidstid, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig for å sikre liv og helse.

Denne retten må også gjelde arbeidssøkere. Arbeid som man av samvittighetsgrunner ikke kan ta, bekrefter at man «er reell arbeidssøker»: en ærlig person som søker etter en reell jobb. Tro eller livssyn må være en rimelig grunn til å takke nei til en arbeidsavtale. Et konkret eksempel er historien i disse linkene:

http://www.vl.no/2.615/adventist-nektes-dagpenger-av-nav-1.35194

http://www.vl.no/2.615/adventist-blir-trolig-diskriminert-av-nav-1.77304

http://www.vl.no/2.615/n%C3%A5-har-adventisten-f%C3%A5tt-dagpenger-og-jobb-1.77869