Høringssvar fra Espen Ludvigsen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker vil være et stort skritt tilbake, når vi nå er nødt til å se virkeligheten og fremtiden slik den fremtoner seg. Forbruket til nordmenn må ned. Betydelig ned. Søndagsåpne butikker vil sende signaler om at forbruksvekst er ok. I tillegg vil skape monotone handelssentra, som fører til lite attraktivt bymiljø. Et stort "nei" til søndagsåpne butikker, for å ta fatt på den viktigste oppgaven av alle: Verne om planeten vår. Vi har bare en og det finnes ingen plan(et) B.