Høringssvar fra Kjersti A Evensen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke åpne butikker på søndager. Det er lange nok åpnings- og arbeidstiden dom det er i dag.