Høringssvar fra Egil W. Holgersen

Dyrere varer må bli resultatet

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Dagens løsning for søndagsåpning er mere enn tilstrekkelig for at forbruker kan skaffe seg det man trenger på en søndag.

Dersom man åpner opp for at hvem som helst kan ha søndagsåpent, så vil det til slutt presse seg frem at alle MÅ ha åpent pga konkurransehensyn.

Søndagsåpnet vil ikke føre til MER handel, det vil kun spre det ut over flere dager. Resultatet blir ingen økning i omsetning, kun større utgifter for å holde åpent en ekstra dag.

Det eneste positive ved forslaget vil være en antatt økning i antall arbeidsplasser, men dette oppveies IKKE av de negative sidene.