Høringssvar fra Lindås kommune

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

1. Dei negative konsekvensane framstår som større enn dei positive virkningane. Lindås kommune ynskjer ikkje å støtte forslaget.

2.Lindås kommune ynskjer ikkje at det skal vera opp til den enkelte kommune å avgjera om butikkane skal ha søndagsope eller ikkje.

 

Vedlegg