Høringssvar fra Arnstein Leikarnes

Søndagsåpne butikker.

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Eg er sterkt imot søndagsåpne butikker. Vi må ha  ein annleis dag i veka. Opningstida på butikkane er meir enn lang nok som dei er.