Høringssvar fra Stein Andersen

Nei til endring av Helligdagslova

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er sterk motstander av den foreslåtte endringen. Vi har alle godt av å ha en dag fri for alle handling. Endring av loven vil dessuten få mange negative konsekvenser for arbeidstakere i handelsnæringen. Slik jeg forestår uttalelser fra Kultuirminister, andre ministre, vil det være positivt blant annet for ungdom / studenter å kunne få jobbe når ikke fast ansatte kan det. Det er etter min vuredring en sterk nedvurdering av den kunnskap som skal til for å være en dyktig butikkmedarbeider.

Jeg ghar for øvrig heller ikke stor sans for Brustadbuer. Jeg tror det må være mulig å få til en ordning med salg av nødvendighetsvarer, f.eks i ekstisterende bensinstasjoner. 

Vennlig hilsen Stein Andersen