Høringssvar fra Petrikke AS

Nei til søndagsåpne butikker i Norge

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker i Norge