Høringssvar fra Jan Morten Midtenget

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning bør videreføres.