Høringssvar fra Reidar Asle Breivik

Ønsker ikke søndagsåpne butikker.

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Til Kulturdepartement

                                                                                                                                     Hamar, 20.05.2015

Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker – høringsuttalelse fra Norges Bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslag er kjent med kulturdepartementet sitt forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

Vi vil ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker. De som vinner på et slikt forslag er de store kjedebutikkene og kjøpesentrene. Søndagsåpne butikker vil kreve mer arbeidskraft, og det er naturlig at dette medfører økte kostnader. Erfaringene fra Danmark viser tydelig at distriktsbutikkene og butikkene i sentrumskjernene har blitt utkonkurrert av de store bilbaserte kjøpesentrene og store kjedebutikker.

 

Norges Bygdeungdomslag frykter at dette særlig vil ramme distrikts-Norge og de små lokalbutikkene. Distriktsbutikkene er avgjørende for bosetting i mange bygder. I tillegg til å mette lokalbefolkninger er de lokale småbutikkene viktige møteplasser og arbeidsplasser. Å ha en lokalbutikk er for mange forskjellen på en levende og død bygd, særlig for unge og eldre som ikke kan basere seg på bilkjøring. Merkur-programmet skriver i sin høring at de frykter at konsekvensen ved søndagsåpne butikker vil medføre en stor strukturendring i form av mange butikknedleggelser. Vi støtter deres frykt for konsekvensene for blant annet butikkeiere i distriktene, og for rekruttering til yrket. Forsvinner lokalbutikken, forsvinner også ofte tilbud som post i butikk, salg av drivstoff, tipping, og ikke minst det sosiale fellesskapet som ofte finnes med lokalbutikken som møteplass. 

 

For Norges Bygdeungdomslag er søndagsåpne butikker også et verdispørsmål. Vi mener at en handlefri dag i uka er viktig for å skape rom for frivilligheten, familieliv og friluftsliv. Norges Bygdeungdomslag mener at ved å holde butikkene stengt på søndager holder vi søndagen åpen for å være den annerledesdagen den er i dag.

 

Vi vil at dagens ordning med søndagsstengte butikker skal bestå. Vi er i mot regjeringas forslag da det er en løsning på et problem veldig få har, som skaper nye problemer for distriktene, frivilligheten og miljøet.

Norges Bygdeungdomslag er også i mot Venstres forslag om å legge beslutningsmyndigheten til kommunen. Dette gir ikke en reell valgfrihet, handelslekkasje og markedskrefter vil tvinge frem søndagsåpne butikker også i kommuner der lokalpolitikerne ikke ønsker det. 

Med vennlig hilsen

Gunn Jorunn Sørum                                                                                    Ragnhild Duserud Styreleder                                                                                                     Bygdepolitisk nestleder