Høringssvar fra Per Aage Røe Olafsen

Nei til mere søndagshandel

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Økte kostnader er hovedgrunnen til mitt nei.