Høringssvar fra Reidun Sletengen

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE søndagsåpne butikker. Ber om at regjeringen viderefører dagens ordning.