Høringssvar fra Svein-Erik

Helligdagsloven

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

 

Vi trenger ingen ny handle dag. Man har mulighet til å handle store deler av døgnet i 6 dager.

Det blir altfor lettvint å si at markedet ønsker dette og at butikkene har et valg om de vil holde åpent.

De store kjedene vil utnytte dette å holde åpent når det er mulighet, noe som vil fremtvinge andre butikker til å holde åpent for å ikke miste kundene.

Over tid vil vi få et samfunn med 7 arbeidsdager. Barnehager må holde åpent for at foreldre kan jobbe, familien får ikke en felles fridag osv.

Tøvete forslag

 

Mvh

Blå stemme