Høringssvar fra Anne v

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpne butikker. Nåværende ordning opprettholdes