Høringssvar fra 1613 Snillfjord

Endring i Helligdagsloven

Dato: 05.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg