Høringssvar fra Svein-Egil Sørenseb

Søndagsåpne butikker. Nei takk!!

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Om man skal ha åpent søndager, da ble også offentlige instanser som barnehager, SFO o.l. For man har problemer nok å plassere barna som det er om lørdager når man jobber. Og det er greit at vi har en handlefrihet dag. 

Til syvende og sist er det ingen som tjener på at det blir åpent søndager. Er dyrt å ha åpent, som på lang sikt vil føre til generelt økte priser, for det blir ikke flere kunder. Handlemønsteret vil bare fordele seg annerledes.

Så nei takk til søndagsåpne butikker!!!