Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Negativ til søndagsåpne butikker.

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er selv kjøpmann og synes dette forslag er totalt unødvendig. Vi har holdt åpent søndager i desember noen år nå, og har ikke klart å få lønnsomhet på så mye som en søndag. De som argumenterer at dette er en mulighet for flere studenter å få seg jobb, tar fulstendig feil. Pr. i dag er det vanskelig å få bemannet lørdagskveld og det jeg hører er at bortimot alle hos meg ønsker å beholde søndagen som en fridag. Vi forskyver kun handelen og må bare fordele timeantallet pr.uke over en dag ekstra. Vi har en stor butikk og med en minimumsbemanning på søndager vil faren for ran og nasking øke betraktelig. Dette blir ikke valgfritt. Det ser vi på utvidede åpningstider. Det tvinger seg gjennom. Ingen kan sitte å se på at konkurenten holder åpent.