Høringssvar fra Monica Hallem Akerholdt

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at helligdagsloven skal endres for å tillate søndagsåpne butikker.