Høringssvar fra Cecilie Johansen

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres