Høringssvar fra Tone Gamst

nei til søndagsåpent

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpent