Høringssvar fra Sigurds BBQ og GRILL

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja til søndagsåpne butikker, ungdom trenger jobb og alle får valgfrihet.