Høringssvar fra Michael Nyland

La ungdommen få fred. Nei til søndagsåpne butikker.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg føyer meg i rekken av de som stiller seg kritiske til forslaget om søndagsåpne butikker. Her er tre viktige poeng:

1. Hvile er helt avgjørende for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb når vi er faktisk er på arbeidsplassen. 

2. Søndagen er en viktig dag for familien, for sammenkomster, konfirmasjoner, osv, og kommersiell virksomhet burde derfor ikke forstyrre eller ødelegge denne muligheten som søndagen gir oss. 

3. Regjeringen satser på å øke andelen av elever som fullfører og består videregående skole. Min erfaring er at skoleelever på videregående bruker altfor mye tid på jobb, og for lite tid på skole. Noen elever klarer ikke å sette grenser for jobbingen sin, og dersom det skulle bli søndagsåpne butikker, vil det i klasserommet mandag morgen mangle enda flere elever enn det gjør i dag. Mange vil være mindre opplagte til timene, noe som hemmer læringen. Elever er under stort nok press fra før, og derfor burde vi ikke utsette dem for enda mer, og i hvert fall ikke press fra kommersielle aktører. 

Nei til søndagsåpne butikker.