Høringssvar fra Sven Erik Hunsbedt

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres