Høringssvar fra Leka kommunestyre

K-sak 27/15 Høringssvar - søndagsåpne butikker

Dato: 06.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak: Leka kommune vil ikke at helligdagsloven endres - dagens ordning videreføres.