Høringssvar fra Martha Torsvik Gieselmann

Ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener at dagens ordning bør fortsette og at det ikke skal innføres søndagsåpne butikker.