Høringssvar fra Leif Jørgen Thorkildsen

Søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Behovet for søndagsåpne butikkeer er IKKE tilstede. Folk får dekket sitt behov for innkjøp på andre dager. Det at den enkelte kommune selv skal få bestemme er også et dårlig alternativ.  Dette vil skape uheldig konkurranse mellom kommunene. Har nabokommunen søndagsåpne butikker tvinger det også de ærmeste kommunene til også  å ha opppe selv om de egentlig ikke vil. Det er IKKE flertall i folket for søndagsåpne butikker. Organisasjoner både på arbeidsgiver siden og  arbeidstaker siden er imot. Det er også viktig at en tar hensyn til de som jobbrer i butikkene. Håper regjeringen tar tiol vettet har og dropper hele planen.