Høringssvar fra Erik Håland

Søndagsåpent ? Nei Takk !!

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker med dette å si nei takk til Søndagsåpent.

Driver selv i detaljnæringen. Å slippe fritt søndagsåpent vil bare føre til økte kostnader for allerede "pinte" butikker.

Vil samtidig be Dere om å ta ein titt på hva hagesentere driver på med. Greit at dem skal selge blomster som er "ferskvare", men fra det til å selge møbler o.l. er å slippe det for fritt. Da er det plustselig konkurranse vridning. La dem holde seg til blomster.  På den måten slipper vi at noen krefter jobber for at "alle" må få ha åpent.

La oss virkelig slippe å "tyne" våre ansatte mer enn nødvendig.

Skal det lønne seg å drive butikk med vårt allerede høyt beskattete nivå, trenger vi virkelig ikke mer utgifter. All forskning viser at vi bare fordeler salget utover enda ein dag. Ikke noe mer inntekter med andre ord, kun  mer utgifter & mindre fornøyde ansatte.

Som igjen fører til at vi som prøver å drive for oss selv gir opp.